A Questionable Robin Hood Story: Branded Housing Projects and Public-led Commodification of Urban Space

Abstract

Inequalities in urban space have been on the rise since the 1970s with global neoliberal restructuring processes. This rise in inequality fosters segregation in urban space which has become observable through gated enclaves. Housing enclaves became a way of urban space production in many countries. Aligning with this global trend, since the early 2000s, following the 2001 economic crisis, a new version of housing enclaves has been emerging in Turkey- branded housing projects. The projects are produced under certain brands as urban spatial commodities by private developers or public private partnerships, and widely use various types of advertising like any other commodity on the market. The role of state institutions in the production of this commodified and marketed form of housing provision is illustrative of the practices of the neoliberal state. This article[1] discusses branded housing projects in relation to the role of the developing neoliberal state in Turkey, firstly by giving an overview of the neoliberal urbanisation processes which Turkey has been going through; secondly by discussing the main characteristics of the projects; and thirdly by focusing on the role of public institutions in the production of such places, and criticizing the role of revenue-sharing model. The article thus questions the role of the neoliberal state in contemporary commodification of urban space in Turkey.

For full article on Research Turkey, click here

Serin B. (July, 2016), “A Questionable Robin Hood Story: Branded Housing Projects and Public-led Commodification of Urban Space ”, Vol. V, Issue 7, pp.06 – 23, Centre for Policy and Research on Turkey (ResearchTurkey), London, Research Turkey. (http://researchturkey.org/?p=12324)

Şaibeli Bir Robin Hood Hikâyesi: Markalı Konut Projeleri ve Kent Alanlarının Kamu Eliyle Metalaştırılması

Özet

Kentsel alandaki eşitsizlikler 1970’lerde küresel neoliberal yeniden yapılanma sürecinin başlamasından bu yana artagelmiştir. Eşitsizlikteki bu artış etrafı çevrili yaşam alanlarıyla (anklav) birlikte görünür hale gelen kentsel alanın ayrışmasını hızlandırmaktadır. Konut anklavları birçok ülkede kentsel alanın bir üretim yolu haline gelmiştir. Bu küresel trendle birlikte 2000’li yılların başlarından itibaren, özellikle 2001 krizi sonrası Türkiye’de konut anklavlarının yeni bir versiyonu olan ‘markalı konut projeleri’ ortaya çıkmıştır Bu projeler özel firmalar ya da kamu-özel işbirliği ile belli markalar altında geliştirilip piyasadaki diğer ürünler gibi çeşitli pazarlama yöntemlerini kullanmaktadır. Devlet kurumlarının bu metalaştırılan ve pazarlanan konut projelerinin üretimindeki rolü neoliberal devletin uygulamalarını anlama açısından açıklayıcıdır. Bu makale, öncelikle Türkiye’de meydana gelen neoliberal kentleşme sürecinin genel değerlendirmesini yaparak, ikinci olarak projelerin ana özelliklerini tartışarak, son olarak da kamu kurumlarının bu tür projelerin oluşumundaki rolüne odaklanarak ve gelir paylaşımı modelini eleştirerek markalı konut projelerini Türkiye’de neoliberal devletin gelişmesindeki rolü çerçevesinde incelemektedir. Çalışma, böylelikle neoliberal devletin Türkiye’deki kentsel alanın metalaşmasındaki rolünü irdelemektedir.

Research Turkey’de yayınlanan tam metin için tıklayınız

Makaleyi şu şekilde referans vererek kullanabilirsiniz:

Serin B. (Temmuz, 2016), “Şaibeli Bir Robin Hood Hikâyesi: Markalı Konut Projeleri ve Kent Alanlarının Kamu Eliyle Metalaştırılması”, Cilt V, Sayı 7, s.06 – 19, Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Research Turkey), Londra: Research Turkey (http://researchturkey.org/?p=12324&lang=tr)