Şaibeli Bir Robin Hood Hikâyesi: Markalı Konut Projeleri ve Kent Alanlarının Kamu Eliyle Metalaştırılması

Özet

Kentsel alandaki eşitsizlikler 1970’lerde küresel neoliberal yeniden yapılanma sürecinin başlamasından bu yana artagelmiştir. Eşitsizlikteki bu artış etrafı çevrili yaşam alanlarıyla (anklav) birlikte görünür hale gelen kentsel alanın ayrışmasını hızlandırmaktadır. Konut anklavları birçok ülkede kentsel alanın bir üretim yolu haline gelmiştir. Bu küresel trendle birlikte 2000’li yılların başlarından itibaren, özellikle 2001 krizi sonrası Türkiye’de konut anklavlarının yeni bir versiyonu olan ‘markalı konut projeleri’ ortaya çıkmıştır Bu projeler özel firmalar ya da kamu-özel işbirliği ile belli markalar altında geliştirilip piyasadaki diğer ürünler gibi çeşitli pazarlama yöntemlerini kullanmaktadır. Devlet kurumlarının bu metalaştırılan ve pazarlanan konut projelerinin üretimindeki rolü neoliberal devletin uygulamalarını anlama açısından açıklayıcıdır. Bu makale, öncelikle Türkiye’de meydana gelen neoliberal kentleşme sürecinin genel değerlendirmesini yaparak, ikinci olarak projelerin ana özelliklerini tartışarak, son olarak da kamu kurumlarının bu tür projelerin oluşumundaki rolüne odaklanarak ve gelir paylaşımı modelini eleştirerek markalı konut projelerini Türkiye’de neoliberal devletin gelişmesindeki rolü çerçevesinde incelemektedir. Çalışma, böylelikle neoliberal devletin Türkiye’deki kentsel alanın metalaşmasındaki rolünü irdelemektedir.

Research Turkey’de yayınlanan tam metin için tıklayınız

Makaleyi şu şekilde referans vererek kullanabilirsiniz:

Serin B. (Temmuz, 2016), “Şaibeli Bir Robin Hood Hikâyesi: Markalı Konut Projeleri ve Kent Alanlarının Kamu Eliyle Metalaştırılması”, Cilt V, Sayı 7, s.06 – 19, Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Research Turkey), Londra: Research Turkey (http://researchturkey.org/?p=12324&lang=tr)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.